Het is geen wedstrijdje, maar opvallend is het wel. Het aantal startende ZZP-ers in de Domstad Utrecht ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Waar er in de rest van het land 3 op de 10.000 inwoners voor zichzelf begint, zijn er dat in Utrecht al ongeveer 7.

De switch van vast werk naar flex werk is in de zorgsector het meest zichtbaar. Niet zo gek volgens ZZP-specialist Martijn Pennekamp: ‘In de zorg kun je lachend je hand ophouden’. Een sprong die ze in Utrecht wel durven te nemen. Maar hoe ondernemend zijn deze zelfstandigen?

De zorgsector maakt gebruik van het groeiend aantal ZZP-ers in de zorg. De sector moet wel, want een alternatief is er voorlopig niet. Dus hier liggen kansen voor zorgmedewerkers die er over denken voor zichzelf te gaan beginnen. Weinig concurrentie, en veel potentiële opdrachtgevers, een droommarkt voor zelfstandigen in de zorg.

Wat echter vaak vergeten wordt is dat deze zelfstandige zorgmedewerkers voorheen toch al actief waren binnen de zorg. Dus er wordt geen tekort gevuld, er is enkel sprake van een verschuiving van vast naar flex. Dat biedt dus geen duurzame oplossing voor de zorgsector, en werkt op dit moment vooral kostenverhogend. Iets wat we vervolgens allemaal weer zullen merken in de steeds verder stijgende zorgpremies die we allemaal verplicht moeten betalen. De zorgen in de zorg zijn voorlopig nog niet voorbij. Gelukkig kan jij als ZZP-er in de zorg zelf bepalen wat je doet. Wij drukken je op het hart: ‘regel je zaak goed, zodat je niet  voor vervelende verrassingen komt te staan’. Want zelfs in een aanbieders-markt kan het misgaan, en als je tijdelijk niet kan werken heb je toch inkomen nodig. FONDZ helpt je graag op weg.

Bron: AD